Dâng Trọn Cuộc Đời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Sao Biển Houston

(https://www.youtube.com/watch?v=z95En2X9qWg)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

ĐK.

Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi.

 

1.

Này là hương hoa đồng lúa quê nhà, này là hương hoa vườn trái phương xa,

Hiệp lòng dâng Cha cùng với câu ca, và niềm mơ ước đời sống an hòa.


ĐK.

Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi.

 

2.

Trời gọi tia nắng để trái đơm cành, Trời làm cơn mưa để lúa lên nhanh,

Trời dệt yêu thương để trái tim xanh, nhờ Trời con có đời sống an lành.


ĐK.

Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vơi.

 

3.

Nguyện đời con như rượu bánh cho người, đời tìm chăm lo hạnh phúc muôn nơi,

Là rượu thơm ngon, là bánh tinh khôi, trọn đời con sống là lễ dâng Trời. 

Dâng Trọn Cuộc Đời - Phanxicô - Dâng Lễ