Khi Hoa Nở Miền Cana

Tác giả: Phanxicô

Trình bày:  Ca Đoàn Têrêsa HĐGS GX Đức Mẹ Vilna

(https://www.youtube.com/watch?v=thvZWfcfz4c)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

1.

Ngày xưa, khi hoa nở miền Ca-na, khi đôi lứa í a chung đường,

Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng nâng ly rượu chúc hôn.

Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui.

Ngài ban ơn thiêng nối tình người, Ngài thánh hóa đời lứa đôi.

 

ĐK.

Nguyện xin Giê-su thương mến cho duyên tình mãi nở hoa.

Nguyện xin Giê-su đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca.

 

2.

Nhiều khi xem hoa nở, chờ trăng lên, nương tay võng uống lời ru hời,

Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con.

Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha.

Ngài ba mươi năm thấy thuận hòa, và thấy nghĩa tình thiết tha.


ĐK.

Nguyện xin Giê-su thương mến cho duyên tình mãi nở hoa.

Nguyện xin Giê-su đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca.

 

3.

Tình yêu xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình,

Dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu.

Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi.

Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi.


4.

Ngày xưa khi mây mở trời Ca-na, đôi chim trắng vút bay giữa trời,

Chúa nhìn theo, môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi.

Nguyện xin Giê-su nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi.

Người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi.


ĐK.

Nguyện xin Giê-su thương mến cho duyên tình mãi nở hoa.

Nguyện xin Giê-su đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca.

Khi Hoa Nở Miền Cana - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (1/2)
Khi Hoa Nở Miền Cana - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (2/2)