Như Hương Thơm Ngát

(Tv 141:2-4; 116:12)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

ĐK.

Xin như hương thơm ngát, lời con bay lên Chúa.

Xin Chúa nhận lời kinh dâng như lễ vật chiều hôm.


1.

Xin kính dâng lên cả trí tâm con, xin Chúa thương thanh tẩy nên sạch trong.


ĐK.

Xin như hương thơm ngát, lời con bay lên Chúa.

Xin Chúa nhận lời kinh dâng như lễ vật chiều hôm.


2.

Xin Chúa luôn soi tỏ lối con qua, cho bước chân không ngã, không lạc xa.


ĐK.

Xin như hương thơm ngát, lời con bay lên Chúa.

Xin Chúa nhận lời kinh dâng như lễ vật chiều hôm.


3.

Con có chi đâu để tiến dâng lên khi Chúa thương tuôn đổ ơn triền miên.


ĐK.

Xin như hương thơm ngát, lời con bay lên Chúa.

Xin Chúa nhận lời kinh dâng như lễ vật chiều hôm.

Như Hương Thơm Ngát - Phanxicô - Dâng Lễ