Thập Giá Xưa

Tác giả: Phanxicô & Nguyễn Đức Mậu

Trình bày: Ca Đoàn Phanxicô

(https://www.youtube.com/watch?v=wr7MgDT4fuU)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Thập Giá xưa lễ dâng tuyệt vời là hy tế tình yêu cứu đời.

 

ĐK.

Xin dâng lên bánh rượu tình yêu, con mong sao Chúa thương con nhiều.

 

2.

Thập Giá xưa Chúa tôi gục đầu gọi đoàn con nhìn lên khấn cầu.


ĐK.

Xin dâng lên bánh rượu tình yêu, con mong sao Chúa thương con nhiều.

 

3.

Từ Trái Tim thiết tha dịu hiền, tình yêu Chúa ngàn năm vững bền.


ĐK.

Xin dâng lên bánh rượu tình yêu, con mong sao Chúa thương con nhiều.

 

4.

Nguyện Trái Tim đã trao máu hồng gọi lòng con tình yêu thắm nồng. 


ĐK.

Xin dâng lên bánh rượu tình yêu, con mong sao Chúa thương con nhiều.

Thập Giá Xưa - Phanxicô & Nguyễn Đức Mậu - Dâng Lễ