Thập Giá Xưa

Tác giả: Phanxicô & Nguyễn Đức Mậu

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Dâng Lễ

CBST035A

1.

Thập Giá xưa lễ dâng tuyệt vời

Là hy tế tình yêu cứu đời.

ĐK.

Xin dâng lên bánh rượu tình yêu,

Con mong sao Chúa thương con nhiều.

2.

Thập Giá xưa Chúa tôi gục đầu

Gọi đoàn con nhìn lên khấn cầu.


ĐK.

Xin dâng lên bánh rượu tình yêu,

Con mong sao Chúa thương con nhiều.

3.

Từ Trái Tim thiết tha dịu hiền

Tình yêu Chúa ngàn năm vững bền.


ĐK.

Xin dâng lên bánh rượu tình yêu,

Con mong sao Chúa thương con nhiều.

4.

Nguyện Trái Tim đã trao máu hồng

Gọi lòng con tình yêu thắm nồng.


ĐK.

Xin dâng lên bánh rượu tình yêu,

Con mong sao Chúa thương con nhiều.

Thập Giá Xưa - Phanxicô & Nguyễn Đức Mậu - Dâng Lễ