Nguyện Dâng Sớm Chiều

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Tình yêu Chúa cho đời hằng chan chứa tuyệt vời.


ĐK.

Xin cảm tạ Chúa luôn dủ lòng ban muôn ơn.


2.

Này hoa trái trên cành, này bông lúa thơm lành.


ĐK.

Xin cảm tạ Chúa luôn dủ lòng ban muôn ơn.


3.

Nguyện dâng hết sớm chiều, nguyện xin Chúa dắt dìu.


ĐK.

Xin cảm tạ Chúa luôn dủ lòng ban muôn ơn.


4.

Nhờ ơn thánh chan hòa, bình an đến muôn nhà.


ĐK.

Xin cảm tạ Chúa luôn dủ lòng ban muôn ơn.

Nguyện Dâng Sớm Chiều - Phanxicô - Dâng Lễ