Nghĩ Chuyện Ngày Sau

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn VNCSS Singapore

(https://www.youtube.com/watch?v=Y6zHSzn_g-s)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

ĐK.

Quỳ bên nhau hôm nay nghĩ chuyện ngày sau.

Ngày sau biết thế nào, biết thế nào.

Ngày sau xin Chúa đưa vào.

 

1.

Quê Hương con có truyện trầu cau, ngàn sau duyên thắm son màu.

Tươi son màu duyên người thương nhau (ơ ơ), xin người mãi còn thương nhau.

 

2.

Quê Hương con có truyện trời Ngâu, trời Ngâu ô thước bắc cầu.

Cho u sầu là chuyện chia ly (ơ ơ), xin đừng để người chia ly.


ĐK.

Quỳ bên nhau hôm nay nghĩ chuyện ngày sau.

Ngày sau biết thế nào, biết thế nào.

Ngày sau xin Chúa đưa vào.

 

3.

Cho trăm năm muối mặn gừng cay, mặn cay luôn vững duyên này.

Dẫu núi cao, biển rộng, sông sâu (ơ ơ), không ngại biển rộng sông sâu.

 

4.

Chung tay nhau tát cạn Biển Đông, hợp nhau vui tiếng tơ đồng.

Mong ơn Trời giúp người chung tay (ơ ơ), mong Trời giúp người chung tay.


ĐK.

Quỳ bên nhau hôm nay nghĩ chuyện ngày sau.

Ngày sau biết thế nào, biết thế nào.

Ngày sau xin Chúa đưa vào.

Nghĩ Chuyện Ngày Sau - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối