Dâng Mẹ Lavang

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Gloria

(https://www.youtube.com/watch?v=qgSGCfTcmcM)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Đức Mẹ

CBST1

1.

Dâng Mẹ La-Vang câu chúc khen từ Việt Nam.

Tà áo Mẹ bay đã che rợp trên đất này.

Chúng con nay chẳng còn ngóng trông bao mỏi mòn.

Đường xa dương thế luôn luôn có Mẹ có con.

 

2.

Dâng Mẹ La-Vang đây các gia đình Việt Nam.

Ngày nắng ngày mưa, sớm hôm ngược xuôi giữa đời.

Sống trong tay Mẹ Hiền, hết âu lo muộn phiền.

Mẹ đầy ơn phước cho muôn mái nhà ấm êm.

 

3.

Xưa Mẹ ủi an lương giáo chung cảnh lầm than.

Làng xóm Việt Nam có nhau tình sâu nghĩa đầy.

Bốn phương chung một nhà, nghĩa anh em mặn mà.

Mẹ thương liên kết muôn nơi chung hòa tiếng ca.

Dâng Mẹ Lavang - Phanxicô - Đức Mẹ