Thánh Phêrô Trương Văn Đường

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chư Thánh

CBST1

ĐK.

Thầy PHÊ-RÔ TRƯƠNG VĂN ĐƯỜNG, đời tận hiến sắt son can trường.

Lòng mến sáng trong ngục tối, lướt qua rừng gươm, luôn uy hùng.

Lòng mến vút cao ngọn sóng, cháy lên lửa thiêng, diệt oán hờn.

 

1.

Người từ ấu thơ vui đi theo Chúa dâng trao cuộc đời.

Ngọn lửa trái tim hằng mong soi chiếu sáng ngời khắp nơi.

Lo toan giữa cuộc đời, tâm tư hướng về trời.

Trên đường nên thánh, môi người vang hát khúc nhạc vui tươi.


ĐK.

Thầy PHÊ-RÔ TRƯƠNG VĂN ĐƯỜNG, đời tận hiến sắt son can trường.

Lòng mến sáng trong ngục tối, lướt qua rừng gươm, luôn uy hùng.

Lòng mến vút cao ngọn sóng, cháy lên lửa thiêng, diệt oán hờn.

 

2.

Người làm sứ ngôn qua bao thôn xóm tung gieo Tin Mừng.

Người làm chứng nhân tình yêu Thiên Chúa cho người bốn phương.

Khi đêm xuống mịt mù, đau thương giữa ngục tù,

Tên người rực sáng, máu hồng ghi khắc dấu hùng thiên thu.


ĐK.

Thầy PHÊ-RÔ TRƯƠNG VĂN ĐƯỜNG, đời tận hiến sắt son can trường.

Lòng mến sáng trong ngục tối, lướt qua rừng gươm, luôn uy hùng.

Lòng mến vút cao ngọn sóng, cháy lên lửa thiêng, diệt oán hờn.

 

3.

Đường trần chúng con bao nhiêu nguy khó đau thương chập chùng.

Nguyện cầu Chúa thương ngày đêm nâng đỡ cho được tín trung.

Noi gương sáng hào hùng, kiên gan lướt ngàn trùng,

Muôn lòng phơi phới kiên cường đi tới cõi trời Quê Hương.

Thánh Phêrô Trương Văn Đường - Phanxicô - Chư Thánh