Vãn Dâng Hoa

Bước Vào Đền Thánh

Ký âm: Phanxicô

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Phụ Lục (Không dùng trong phụng vụ)

CBST1

«Vãn Dâng Hoa “Bước Vào Đền Thánh” và “Ngũ Bái” là hai viên ngọc đẹp trong kho tàng vãn hoa Đức Mẹ của tín hữu Công giáo Việt Nam. Dẫu không cùng một tác giả, nhưng hai bài có thể hát nối tiếp nhau; khi bài này chuyển sang bài kia, ta nghe có sự tương phản nhẹ nhàng rất đẹp ở thang âm và tiết điệu: “Bước Vào Đền Thánh” (ngũ cung: mi, sol, la, đô, rê) du dương và trang trọng, “Ngũ Bái” (fa, sol, la, đô, rê) nhịp nhàng và đằm thắm. Những chỗ dừng (như “kính i i i chầu”, “cúi i i i đầu”, “chúng con lạy i i i i”) rất thích hợp cho các động tác của cuộc dâng hoa.»

- pxc

Vãn Dâng Hoa - Bước Vào Đền Thánh - Ký Âm: Phanxicô - Phụ Lục (Không Dùng Trong Phụng Vụ)