Yêu Thương Đơm Hoa Kết Trái

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Thánh Gia GX Hà Đông

(https://www.youtube.com/watch?v=p5awZTYX2PU)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

1.

Yêu thương (i i) đã kết thành một cây cao là cao bóng mát, cây cao là cao bóng mát.

Cây yêu thương nở hoa yêu thương, mở cho đời xuân ngát hương, mở cho đời xuân ngát hương.

 

ĐK.

Xin dâng (i i) nụ yêu thương,

(Xin dâng (i i) nụ yêu thương (ơ))

Xin Chúa ban cho đầy sắc hương.

(Xin Ngài ban đổ đầy sắc hương.)

Và xin Chúa dệt vuông tròn,

(Và xin Chúa dệt vuông tròn,)

Cho bông hoa kết thành trái ngon.

(Cho bông hoa dệt trái thơm ngon.)

 

2.

Xin dâng (i i) rượu bánh này là công lao mồ hôi nước mắt, công lao mồ hôi nước mắt.

Xin dâng lên lời kinh trên môi. Bánh với rượu luôn kết đôi, Chúa cho người luôn kết đôi.


ĐK.

Xin dâng (i i) nụ yêu thương,

(Xin dâng (i i) nụ yêu thương (ơ))

Xin Chúa ban cho đầy sắc hương.

(Xin Ngài ban đổ đầy sắc hương.)

Và xin Chúa dệt vuông tròn,

(Và xin Chúa dệt vuông tròn,)

Cho bông hoa kết thành trái ngon.

(Cho bông hoa dệt trái thơm ngon.)

 

3.

Xin dâng (i i) cuộc sống này, nguyện trăm năm trời thanh gió mát, trăm năm trời thanh gió mát.

Xin trăm năm vườn luôn đơm hoa, ở trong nhà vang tiếng ca, ở trong nhà vang tiếng ca.


ĐK.

Xin dâng (i i) nụ yêu thương,

(Xin dâng (i i) nụ yêu thương (ơ))

Xin Chúa ban cho đầy sắc hương.

(Xin Ngài ban đổ đầy sắc hương.)

Và xin Chúa dệt vuông tròn,

(Và xin Chúa dệt vuông tròn,)

Cho bông hoa kết thành trái ngon.

(Cho bông hoa dệt trái thơm ngon.)

Yêu Thương Đơm Hoa Kết Trái - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối