Nhạc Xuân

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Xuân - Trung Thu

CBST280

ĐK.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(La la la la, la la la la la la la, la _ la)

[La la la la, la la la la la la la, la la la]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(La la la la, la la la la la la la, la la la, la la la)

Huy hoàng tiếng nhạc mùa xuân

(La la _ _ La la la la)

Trỗi theo cung đàn

(_ _ _ La la la, la la)

Muôn ngàn khúc ca mùa xuân.

(_ _ _ _ La la, la la la, la la)

Lòng con rung theo nhịp thời gian

(_ _ _ _ _ Lòng con xin dâng)

Mùa xuân xin cảm tạ hồng ân.

(Mùa xuân xin cảm tạ hồng ân.)

Tay Chúa đã kết bông dệt hoa,

(Tay Chúa đã ươm bông dệt lá,)

Chắp ý thơ lời ca _ _ _ cho _ _ cõi đời.

(Chắp câu thơ bài ca la la la la _ cho _ đời.)

1.

Bao nhiêu ưu phiền của năm tháng qua tan trong cung đàn và trong tiếng ca.

Nhạc xuân gọi bao sướng vui triền miên, hồn xuân đượm bao ước mơ thần tiên.

Ý xuân nương theo cuộn khói trầm, cám ơn Trời ươm đẹp tình xuân.


ĐK.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(La la la la, la la la la la la la, la _ la)

[La la la la, la la la la la la la, la la la]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(La la la la, la la la la la la la, la la la, la la la)

Huy hoàng tiếng nhạc mùa xuân

(La la _ _ La la la la)

Trỗi theo cung đàn

(_ _ _ La la la, la la)

Muôn ngàn khúc ca mùa xuân.

(_ _ _ _ La la, la la la, la la)

Lòng con rung theo nhịp thời gian

(_ _ _ _ _ Lòng con xin dâng)

Mùa xuân xin cảm tạ hồng ân.

(Mùa xuân xin cảm tạ hồng ân.)

Tay Chúa đã kết bông dệt hoa,

(Tay Chúa đã ươm bông dệt lá,)

Chắp ý thơ lời ca _ _ _ cho _ _ cõi đời.

(Chắp câu thơ bài ca la la la la _ cho _ đời.)

2.

Thơ xuân muôn lời nhạc xuân khắp nơi.

Hoa xuân vui cười vườn xuân thắm tươi.

Hồn xuân tựa chim én bay trời xuân.

Mùa xuân, mùa chan chứa bao hồng ần.

Chúa Xuân thương yêu, dệt áo trời, khoác cho đời hy vọng đẹp tươi.


ĐK.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(La la la la, la la la la la la la, la _ la)

[La la la la, la la la la la la la, la la la]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(La la la la, la la la la la la la, la la la, la la la)

Huy hoàng tiếng nhạc mùa xuân

(La la _ _ La la la la)

Trỗi theo cung đàn

(_ _ _ La la la, la la)

Muôn ngàn khúc ca mùa xuân.

(_ _ _ _ La la, la la la, la la)

Lòng con rung theo nhịp thời gian

(_ _ _ _ _ Lòng con xin dâng)

Mùa xuân xin cảm tạ hồng ân.

(Mùa xuân xin cảm tạ hồng ân.)

Tay Chúa đã kết bông dệt hoa,

(Tay Chúa đã ươm bông dệt lá,)

Chắp ý thơ lời ca _ _ _ cho _ _ cõi đời.

(Chắp câu thơ bài ca la la la la _ cho _ đời.)

3.

Xuân đi, xuân về, và xuân sẽ qua, không ai suốt cuộc đời luôn hát ca.

Thời gian của Chúa tháng năm đầy vơi, trần gian của Chúa núi sông ngàn nơi.

Chúa ơi, con tin ở Chúa hoài, sống trong Ngài muôn thuở mùa xuân.

Nhạc Xuân - Phanxicô - Xuân (1/2)
Nhạc Xuân - Phanxicô - Xuân (2/2)