Mong Về Nhà Chúa

(Ga 14:2; Rm 8:11; Tv 129:5-6; 23:6)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Cầu Hồn

CBST2

ĐK.

Trong nhà Chúa có nhiều chỗ cho muôn người.

(Trong nhà Thiên Chúa có nhiều chỗ cho muôn người.)

Con hướng lên trời chờ mong sự sống muôn đời.

(Con hướng lên trời sống muôn đời.)


1.

Con vững tin rằng

Đấng làm cho Đức Ki-tô từ cõi chết sống lại

cũng làm cho thân xác con được sống.


ĐK.

Trong nhà Chúa có nhiều chỗ cho muôn người.

(Trong nhà Thiên Chúa có nhiều chỗ cho muôn người.)

Con hướng lên trời chờ mong sự sống muôn đời.

(Con hướng lên trời sống muôn đời.)


2.

Con vẫn hy vọng,

linh hồn con vẫn trông mong, chờ đợi Chúa cứu độ,

vẫn chờ mong như lính canh chờ sáng.


ĐK.

Trong nhà Chúa có nhiều chỗ cho muôn người.

(Trong nhà Thiên Chúa có nhiều chỗ cho muôn người.)

Con hướng lên trời chờ mong sự sống muôn đời.

(Con hướng lên trời sống muôn đời.)


3.

Trong suốt cuộc đời

có một điều trái tim con hằng mong ước, kiếm tìm:

xin được luôn vui sống trong nhà Chúa.


ĐK.

Trong nhà Chúa có nhiều chỗ cho muôn người.

Con hướng lên trời chờ mong sự sống muôn đời.

Mong Về Nhà Chúa - Phanxicô - Cầu Hồn (2/2)