Kính Dâng Ngài

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Babylon Melbourne

(https://www.youtube.com/watch?v=HCn21Ut88QI)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Kính dâng Ngài tấm bánh, kính dâng Ngài chén nho này.

 

ĐK.

Kính dâng Ngài, ôi Thiên Chúa muôn đời, trời yêu thương.

 

2.

Tháng năm dài sẽ đến, trái tim này, ước mơ này.


ĐK.

Kính dâng Ngài, ôi Thiên Chúa muôn đời, trời yêu thương.

 

3.

Kính dâng Ngài nước mắt, kính dâng Ngài nét môi cười.


ĐK.

Kính dâng Ngài, ôi Thiên Chúa muôn đời, trời yêu thương.

 

4.

Tấm linh hồn héo hắt, trót mơ màng bước hoang đàng.


ĐK.

Kính dâng Ngài, ôi Thiên Chúa muôn đời, trời yêu thương.

 

5.

Kiếp con người yếu đuối, sống trong đời ngước lên trời. 


ĐK.

Kính dâng Ngài, ôi Thiên Chúa muôn đời, trời yêu thương.

Kính Dâng Ngài - Phanxicô - Dâng Lễ