Cầu Cho Các Gia Đình Gặp Khó Khăn

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

(https://www.fb.com/100009283137385/videos/2254155721570510/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Gia Đình

CBST2

ĐK.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su là Vua các gia đình.

Tạ ơn Chúa thương ban bao mái nhà bình an, yên vui, hạnh phúc, thánh thiện.

Nguyện xin Chúa thương ban ơn đỡ đần ủi an cho các gia đình khó khăn.

 

1.

Xin dâng các gia đình chưa chung một niềm tin Ki-tô. 

Xin giúp họ hiệp nhất niềm tin, cùng thờ kính một Chúa nhân hiền.


ĐK.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su là Vua các gia đình.

Tạ ơn Chúa thương ban bao mái nhà bình an, yên vui, hạnh phúc, thánh thiện.

Nguyện xin Chúa thương ban ơn đỡ đần ủi an cho các gia đình khó khăn.

 

2.

Xin dâng các gia đình xa quê nhà gửi thân di dân. 

Xin đưa họ gặp Chúa mọi nơi, gặp những tấm lòng tốt trong đời.


ĐK.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su là Vua các gia đình.

Tạ ơn Chúa thương ban bao mái nhà bình an, yên vui, hạnh phúc, thánh thiện.

Nguyện xin Chúa thương ban ơn đỡ đần ủi an cho các gia đình khó khăn.

 

3.

Xin dâng các gia đình đang bất hòa, khổ đau, chia ly. 

Xin cho họ hạnh phúc từ đây, được hiệp nhất, đầm ấm, no đầy.


ĐK.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su là Vua các gia đình.

Tạ ơn Chúa thương ban bao mái nhà bình an, yên vui, hạnh phúc, thánh thiện.

Nguyện xin Chúa thương ban ơn đỡ đần ủi an cho các gia đình khó khăn.

Cầu Cho Các Gia Đình Gặp Khó Khăn - Phanxicô - Ca Nguyện