Lễ Vật Đêm Noel

(đồng giọng - thiếu nhi)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Vọng - Giáng Sinh

CBST1

ĐK.

Đêm nay chào No-el, đón No-el vui tươi đã về.

[/ Hôm nay chào No-el, đón No-el vui tươi đã về.]

(Đây No-el đã về)

Con biết dâng gì cho Chúa đây, xin đến dâng hồn con ngất ngây.

(Biết dâng gì về Chúa đây, xin đến dâng tâm hồn ngất ngây.)

 

1.

Đêm nay người mọi nhà cùng dâng những hương hoa.

Dẫu con chẳng có gì thì Chúa vẫn hoài thương yêu.


ĐK.

Đêm nay chào No-el, đón No-el vui tươi đã về.

[/ Hôm nay chào No-el, đón No-el vui tươi đã về.]

(Đây No-el đã về)

Con biết dâng gì cho Chúa đây, xin đến dâng hồn con ngất ngây.

(Biết dâng gì về Chúa đây, xin đến dâng tâm hồn ngất ngây.)

 

2.

Xin dâng ngày mọi ngày tuổi thơ chúng con đây.

Ước mong cả sớm chiều tình Chúa dắt dìu thương yêu.


ĐK.

Đêm nay chào No-el, đón No-el vui tươi đã về.

[/ Hôm nay chào No-el, đón No-el vui tươi đã về.]

(Đây No-el đã về)

Con biết dâng gì cho Chúa đây, xin đến dâng hồn con ngất ngây.

(Biết dâng gì về Chúa đây, xin đến dâng tâm hồn ngất ngây.)

 

3.

Đêm nay lòng mọn hèn nguyện dâng tới Bê-lem.

Chúa Con đã giáng trần, người đến dâng niềm tri ân.


[ ] - có thể hát "Đêm nay..." hoặc "Hôm nay" tùy thời điểm trình bày.
Lễ Vật Đêm Noel (Đồng Giọng - Thiếu Nhi) - Phanxicô - Mùa Vọng - Giáng Sinh