Dâng Lên Chúa 2

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Tam Biên

(https://www.youtube.com/watch?v=7Cw7476Ibys)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

ĐK.

Dâng lên Chúa giọt mồ hôi, bao hy sinh nên chén rượu đầy vơi.

Dâng chân thành này, dâng chân thành cùng với bánh thơm, với đời con.

 

1.

Con xin dâng Ngài lòng khao khát luôn bao nhiêu.

Xin cho trong đời được êm mát tình yêu.

Con xin dâng Ngài đời theo Chúa đi muôn nơi.

Xin cho đêm ngày đời không bước lẻ loi.


ĐK.

Dâng lên Chúa giọt mồ hôi, bao hy sinh nên chén rượu đầy vơi.

Dâng chân thành này, dâng chân thành cùng với bánh thơm, với đời con.

 

2.

Con xin dâng Ngài đời con dẫu bao đau thương.

Xin cho trong đời được kiên vững niềm tin.

Con xin dâng Ngài dù năm tháng luôn vui tươi.

Xin cho đêm ngày tìm theo Chúa mà thôi. 

Dâng Lên Chúa 2 - Phanxicô - Dâng Lễ