Xin Cảm Tạ Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Ca Nguyện

CBST128

ĐK.

Xin cảm tạ Chúa (ơ ơ)

Chúng con xin cảm tạ Chúa (ơ ơ)

Muôn đời đến muôn đời

Xin cảm tạ Chúa (ơ ơ).

1.

Xin cảm tạ Chúa,

Đời thơm ngát hương hoa bao ngày qua,

Êm đềm là những nụ cười an vui.


ĐK.

Xin cảm tạ Chúa (ơ ơ)

Chúng con xin cảm tạ Chúa (ơ ơ)

Muôn đời đến muôn đời

Xin cảm tạ Chúa (ơ ơ).

2.

Xin cảm tạ Chúa,

Người đưa dẫn con đi trên đồng xanh,

Khơi nguồn dòng suối ngọt ngào cho con.


ĐK.

Xin cảm tạ Chúa (ơ ơ)

Chúng con xin cảm tạ Chúa (ơ ơ)

Muôn đời đến muôn đời

Xin cảm tạ Chúa (ơ ơ).

3.

Xin cảm tạ Chúa,

Người cho nắng, cho mưa, cho thời gian,

Cho đời hạt lúa ngọt mềm, thơm ngon.


ĐK.

Xin cảm tạ Chúa (ơ ơ)

Chúng con xin cảm tạ Chúa (ơ ơ)

Muôn đời đến muôn đời

Xin cảm tạ Chúa (ơ ơ).

4.

Xin cảm tạ Chúa,

Người thương giúp con vươn lên trời cao

Như là một cánh phượng hoàng bay cao.


ĐK.

Xin cảm tạ Chúa (ơ ơ)

Chúng con xin cảm tạ Chúa (ơ ơ)

Muôn đời đến muôn đời

Xin cảm tạ Chúa (ơ ơ).

5.

Xin cảm tạ Chúa,

Lòng nhân ái bao dung như đại dương

Đưa về những kiếp lạc loài đi hoang.


ĐK.

Xin cảm tạ Chúa (ơ ơ)

Chúng con xin cảm tạ Chúa (ơ ơ)

Muôn đời đến muôn đời

Xin cảm tạ Chúa (ơ ơ).

6.

Xin cảm tạ Chúa

Là hạnh phúc cho con bao ngày qua,

Bây giờ và suốt cuộc đời mai sau.

Xin Cảm Tạ Chúa - Phanxicô - Ca Nguyện