Bàn Tay Con

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Monica

(https://www.youtube.com/watch?v=4bNFdEhTcQU)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Bàn tay con làm nên mùa lúa chín, cũng bàn tay con góp nên vườn nho lành.

Nhưng bàn tay Chúa đã ban hạt giống, hạt giống vươn cao nhiệm mầu xiết bao, hạt giống vươn cao để thành cây lúa, để thành trái nho.

 

ĐK.

Cám ơn, xin cám ơn Trời.

Tiến dâng, xin tiến dâng Người này hoa trái thơm tho mà Người đã ban cho.

 

2.

Hồn con đây ngày đêm thờ kính Chúa với ngày dâng kinh, với đêm thầm khấn cầu.

Xin tạ ơn Chúa giúp con ngày tháng, tựa lúa đơm bông để thành bánh ngon, tựa trái nho xanh đến mùa nho chín, nên rượu ngát thơm. 


ĐK.

Cám ơn, xin cám ơn Trời.

Tiến dâng, xin tiến dâng Người này hoa trái thơm tho mà Người đã ban cho.

Bàn Tay Con - Phanxicô - Dâng Lễ