Con Đường Bé Nhỏ

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Bích Thư

(https://www.youtube.com/watch?v=-l1PgAtXe0A)

Trình bày: Phanxicô & Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

(https://www.fb.com/100001394660772/videos/290208340577182/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

(Phanxicô & Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)

1.

Con muốn làm một bông hoa nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường.

Con muốn làm một bông hoa trắng, từng chiều vắng đơn sơ nguyện cầu.

 

ĐK.

Chúa ơi, những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng ngời, dẫn đưa về cõi trời.

Cuộc đời của người con thơ bé là nụ hoa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường.

 

2.

Con muốn làm một ngôi sao nhỏ tháng năm mịt mờ ở cuối trời.

Con muốn làm một ngôi sao tím nhìn về Chúa như muôn mặt trời.


ĐK.

Chúa ơi, những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng ngời, dẫn đưa về cõi trời.

Cuộc đời của người con thơ bé là nụ hoa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường.

 

3.

Giữa cõi trời lộng bay gió chiều, Chúa cho con lên đẹp cánh diều.

Ai khiêm nhường tìm nương theo Chúa, được nhẹ vút lên cao tuyệt vời.


ĐK.

Chúa ơi, những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng ngời, dẫn đưa về cõi trời.

Cuộc đời của người con thơ bé là nụ hoa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường.

 

4.

Ai khiêm nhường nhỏ bé trong đời, Chúa ban ơn cho hiểu lẽ trời.

Ai khiêm nhường ngồi bên chân Chúa, được Người nói muôn câu nhiệm mầu.


ĐK.

Chúa ơi, những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng ngời, dẫn đưa về cõi trời.

Cuộc đời của người con thơ bé là nụ hoa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường.

Con Đường Bé Nhỏ - Phanxicô - Ca Nguyện