Chúa Đã Lên Trời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Lê Anh

(http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/chua-da-len-troi/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST192

1.

Chúa đã lên trời, núi đồi đưa mắt nhìn theo.

Chia ly đôi ngả, ngàn dâu xanh ngắt một màu.

Thầy về Quê Hương xa vời, ôi, xa vời cuộc đời.

Nhưng bao tình mến, ơn Trời mãi ở với người.

ĐK.

Con nhìn lên cao

(_ _ _ _ Con nhìn lên cao)

Thao thức với ngàn vì sao.

(_ _ _ _ Thao thức với ngàn vì sao đêm)

Khấn xin Người _ _ dìu đưa con

(_ _ _ Con khấn xin Người)

_ Bền tâm bước lên trời cao.

(Được an tâm về bến thắm màu.)

2.

Chúa đã xuống đời với người chung kiếp khổ đau.

Lang thang muôn nẻo, tìm đâu một chỗ tựa đầu.

Người về Thiên Cung nhưng chẳng quên cát bụi cuộc đời.

“Ta đi dọn chỗ cho người ở nhà Chúa Trời”.


ĐK.

Con nhìn lên cao

(_ _ _ _ Con nhìn lên cao)

Thao thức với ngàn vì sao.

(_ _ _ _ Thao thức với ngàn vì sao đêm)

Khấn xin Người _ _ dìu đưa con

(_ _ _ Con khấn xin Người)

_ Bền tâm bước lên trời cao.

(Được an tâm về bến thắm màu.)

3.

Chúa sống trong đời, khóc cười bao nỗi nhục vinh.

Cô đơn, đau khổ, tử sinh, oan trái, tội tình.

Người về an vui nhưng lòng thương gian trần đọa đày.

Trên cao gởi xuống Thánh Thần an ủi tháng ngày.


ĐK.

Con nhìn lên cao

(_ _ _ _ Con nhìn lên cao)

Thao thức với ngàn vì sao.

(_ _ _ _ Thao thức với ngàn vì sao đêm)

Khấn xin Người _ _ dìu đưa con

(_ _ _ Con khấn xin Người)

_ Bền tâm bước lên trời cao.

(Được an tâm về bến thắm màu.)

4.

Chúa đã lên trời, bóng Người xa khuất mù khơi.

Con mong được đổi làm mây theo gót chân Người.

Bầu trời mênh mang luôn vọng vang tiếng Người gọi mời.

Con vui nhẹ bước trên đời, tiến về cõi Trời.


ĐK.

Con nhìn lên cao

(_ _ _ _ Con nhìn lên cao)

Thao thức với ngàn vì sao.

(_ _ _ _ Thao thức với ngàn vì sao đêm)

Khấn xin Người _ _ dìu đưa con

(_ _ _ Con khấn xin Người)

_ Bền tâm bước lên trời cao.

(Được an tâm về bến thắm màu.)

Chúa Đã Lên Trời - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh (1/2)
Chúa Đã Lên Trời - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh (2/2)