Hiệp Dâng

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Hiệp dâng rượu bánh này với niềm mến yêu.

 

ĐK.

Nguyện xin thần lương Chúa ban sức thiêng nuôi hồn gian trần.

 

2.

Này đây bao kiếp người khát vọng thánh ân.


ĐK.

Nguyện xin thần lương Chúa ban sức thiêng nuôi hồn gian trần.

 

3.

Đường đi về cõi trời bước mỏi đã lâu.


ĐK.

Nguyện xin thần lương Chúa ban sức thiêng nuôi hồn gian trần.

 

4.

Đời con lạc bến bờ trí lòng tối mê.


ĐK.

Nguyện xin thần lương Chúa ban sức thiêng nuôi hồn gian trần.

 

5.

Mùa đông đang ngóng chờ Chúa gội nắng xuân. 


ĐK.

Nguyện xin thần lương Chúa ban sức thiêng nuôi hồn gian trần.

Hiệp Dâng - Phanxicô - Dâng Lễ