Bài Dâng Lễ Mùa Vọng

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Phần: Mùa Vọng - Giáng Sinh

ĐK.

Dâng lên bánh thơm ngon, rượu trinh trong, dâng tiếng lòng chúng con mùa đợi mong.


1.

Nguyện xin Thiên Chúa biến đổi lòng chúng con đây biết luôn sẵn sàng lãnh nhận hồng phúc dư đầy.


ĐK.

Dâng lên bánh thơm ngon, rượu trinh trong, dâng tiếng lòng chúng con mùa đợi mong.


2.

Tạ ơn Thiên Chúa mến tặng hồng phúc giáng sinh, xuống ơn cứu độ mở đường sự sống muôn đời.


ĐK.

Dâng lên bánh thơm ngon, rượu trinh trong, dâng tiếng lòng chúng con mùa đợi mong.


3.

Thời gian viên mãn, Chúa lại ngự đến vinh quang, chúng con mong được vững lòng tỉnh thức sẵn sàng.


ĐK.

Dâng lên bánh thơm ngon, rượu trinh trong, dâng tiếng lòng chúng con mùa đợi mong.

Bài Dâng Lễ Mùa Vọng - Phanxicô