Tôn Thờ Thánh Giá Chúa

(Crucem tuam adoramus, Domine)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST2

ĐK.

Chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa.

Chúng con ngợi khen Chúa phục sinh.

Vì nhờ cây Thánh Giá

(vì nhờ cây Thánh Giá)

mà biết bao niềm vui tràn lan khắp gian trần.

(mà biết bao niềm vui đến gian trần.)


1.

Xin Chúa mãi xót thương và chúc lành cho chúng con.

Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời và tỏ lòng thương xót chúng con.


ĐK.

Chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa.

Chúng con ngợi khen Chúa phục sinh.

Vì nhờ cây Thánh Giá

(vì nhờ cây Thánh Giá)

mà biết bao niềm vui tràn lan khắp gian trần.

(mà biết bao niềm vui đến gian trần.)


2.

Cây Thánh Giá tín trung, Cây quý trọng hơn các cây.

Không tìm thấy nơi đâu trong rừng, cây có được hoa trái như vậy.


ĐK.

Chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa.

Chúng con ngợi khen Chúa phục sinh.

Vì nhờ cây Thánh Giá

(vì nhờ cây Thánh Giá)

mà biết bao niềm vui tràn lan khắp gian trần.

(mà biết bao niềm vui đến gian trần.)


3.

Cây chiến thắng hiển vinh, Cây phúc lộc cho chúng sinh.

Cây nhận tấm thân Đấng Cứu Tinh đã hiến mình để cứu nhân loại.


ĐK.

Chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa.

Chúng con ngợi khen Chúa phục sinh.

Vì nhờ cây Thánh Giá

(vì nhờ cây Thánh Giá)

mà biết bao niềm vui tràn lan khắp gian trần.

(mà biết bao niềm vui đến gian trần.)


4.

Cây Thánh Giá Chúa ban, phương cứu độ cho thế gian.

Cây chuộc lỗi xưa nơi A-đam, Cây đánh bại mưu chước Sa-tan.


ĐK.

Chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa.

Chúng con ngợi khen Chúa phục sinh.

Vì nhờ cây Thánh Giá

(vì nhờ cây Thánh Giá)

mà biết bao niềm vui tràn lan khắp gian trần.

(mà biết bao niềm vui đến gian trần.)


5.

Nơi Thánh Giá máu loang, mạch sống trào tuôn chứa chan.

Ôi thượng trí uy linh cao vời, xin cảm tạ ơn Chúa muôn đời.


ĐK.

Chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa.

Chúng con ngợi khen Chúa phục sinh.

Vì nhờ cây Thánh Giá

(vì nhờ cây Thánh Giá)

mà biết bao niềm vui tràn lan khắp gian trần.

(mà biết bao niềm vui đến gian trần.)

Tôn Thờ Thánh Giá Chúa - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh