Với Cả Tâm Tình

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Với cả tâm tình, dâng rượu ngon bánh thơm.

Với cả tâm tình, dâng lễ dâng tạ ơn.


2.

Chúa đổ cho đời mưa tình yêu thiết tha.

Muôn thuở, muôn người dâng lễ dâng ngợi ca.


3.

Chúa Cả nhân hiền biết lòng dân mến tin, thấu tỏ nỗi niềm trong lễ dâng nguyện xin.


4.

Lúa trổ muôn hạt nên một tấm bánh thơm.

Muôn cõi, muôn lòng chung lễ dâng hiệp thông.


5.

Tất cả xác hồn dâng vào tay Chúa đưa, xin mãi tan hòa trong Lễ Dâng chiều xưa.

Với Cả Tâm Tình - Phanxicô - Dâng Lễ