Hãy Làm Mưa Rơi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Mùa Vọng - Giáng Sinh

CBST144

ĐK.

Tình yêu trên núi cao

(_ _ _ _ _)

[_ _ _ _ _]

_ Ôi _ gian trần đợi lâu rồi

(Gian trần đợi, trần gian đợi lâu rồi)

[_ _ _ Lâu rồi _ lâu rồi]

_ _ _ _ _

(Làn mây trên núi cao)

[_ _ _ _ _]

Hãy làm mưa rơi

(_ _ _ Xin cho mưa _ bay)

[_ _ Mưa rơi _ Hãy làm mưa rơi]

Mây ơi hãy _ mưa rơi

(_ Ơi mưa bay _ mưa rơi)

[_ _ Hãy làm mưa rơi]

Hãy làm mưa rơi, mây ngàn ơi _ cho mưa rơi

(_ Hãy _ Hãy mưa _ rơi _ _ mưa rơi)

[_ _ _ Làm mưa _ rơi, hãy _ mưa trời]

1.

Xin làm mưa xuống đời, làn mưa khơi nguồn sống.

Để nhánh lúa đơm bông, để tiếng hát cao dâng, để dòng sông êm đềm mãi sóng yêu thương.

Để nước mắt phôi pha, mưa hoa đẹp cánh hoa, để mùa xuân mau tìm đến với gian trần.


ĐK.

Tình yêu trên núi cao

(_ _ _ _ _)

[_ _ _ _ _]

_ Ôi _ gian trần đợi lâu rồi

(Gian trần đợi, trần gian đợi lâu rồi)

[_ _ _ Lâu rồi _ lâu rồi]

_ _ _ _ _

(Làn mây trên núi cao)

[_ _ _ _ _]

Hãy làm mưa rơi

(_ _ _ Xin cho mưa _ bay)

[_ _ Mưa rơi _ Hãy làm mưa rơi]

Mây ơi hãy _ mưa rơi

(_ Ơi mưa bay _ mưa rơi)

[_ _ Hãy làm mưa rơi]

Hãy làm mưa rơi, mây ngàn ơi _ cho mưa rơi

(_ Hãy _ Hãy mưa _ rơi _ _ mưa rơi)

[_ _ _ Làm mưa _ rơi, hãy _ mưa trời]

2.

Xin Trời mưa xuống đời làn mưa luôn đổi mới.

Ngày mới sẽ lên ngôi, lầm lỡ sẽ pha phôi, về lại đây ân tình cũ đã xa xôi.

Ngày mới có yêu thương, cho tâm hồn ngát hương, ngày đẹp tươi cho trần thế thấy thiên đường.


ĐK.

Tình yêu trên núi cao

(_ _ _ _ _)

[_ _ _ _ _]

_ Ôi _ gian trần đợi lâu rồi

(Gian trần đợi, trần gian đợi lâu rồi)

[_ _ _ Lâu rồi _ lâu rồi]

_ _ _ _ _

(Làn mây trên núi cao)

[_ _ _ _ _]

Hãy làm mưa rơi

(_ _ _ Xin cho mưa _ bay)

[_ _ Mưa rơi _ Hãy làm mưa rơi]

Mây ơi hãy _ mưa rơi

(_ Ơi mưa bay _ mưa rơi)

[_ _ Hãy làm mưa rơi]

Hãy làm mưa rơi, mây ngàn ơi _ cho mưa rơi

(_ Hãy _ Hãy mưa _ rơi _ _ mưa rơi)

[_ _ _ Làm mưa _ rơi, hãy _ mưa trời]

3.

Ai người nơi cuối trời từ lâu mong mùa tới,

Hãy lắng tiếng yêu thương, về với gió thơm hương, này trời mưa đang dịu mát khắp quê hương.

Hãy ngước mắt trông xa, nghe mây gọi thiết tha, về lại đây bên vườn cũ chốn quê nhà.


ĐK.

Tình yêu trên núi cao

(_ _ _ _ _)

[_ _ _ _ _]

_ Ôi _ gian trần đợi lâu rồi

(Gian trần đợi, trần gian đợi lâu rồi)

[_ _ _ Lâu rồi _ lâu rồi]

_ _ _ _ _

(Làn mây trên núi cao)

[_ _ _ _ _]

Hãy làm mưa rơi

(_ _ _ Xin cho mưa _ bay)

[_ _ Mưa rơi _ Hãy làm mưa rơi]

Mây ơi hãy _ mưa rơi

(_ Ơi mưa bay _ mưa rơi)

[_ _ Hãy làm mưa rơi]

Hãy làm mưa rơi, mây ngàn ơi _ cho mưa rơi

(_ Hãy _ Hãy mưa _ rơi _ _ mưa rơi)

[_ _ _ Làm mưa _ rơi, hãy _ mưa trời]

Hãy Làm Mưa Rơi - Phanxicô - Mùa Vọng - Giáng Sinh (1/2)
Hãy Làm Mưa Rơi - Phanxicô - Mùa Vọng - Giáng Sinh (2/2)