Lạy Mẹ Vô Nhiễm

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

ĐK.

Kính chào Mẹ đầy ơn phúc,

Mẹ vô nhiễm nguyên tội,

xin chuyển cầu cho chúng con. (x2)


1.

Nhìn mười hai ngôi sao sáng ngời

kết thành triều thiên trên tóc Mẹ,

chúng con xin Mẹ dìu đưa

để biết học nhân đức Mẹ.

Mười hai ngôi sao đẹp tươi

thắm màu hoa huệ tinh khôi,

sáng bên tòa Thiên Chúa Ba Ngôi

soi đường đời về Nước Trời.


ĐK.

Kính chào Mẹ đầy ơn phúc,

Mẹ vô nhiễm nguyên tội,

xin chuyển cầu cho chúng con. (x2)


2.

Nhìn vầng trăng đang nâng gót Mẹ,

ngắm mặt trời tươi trên áo Mẹ,

chúng con xin được nhiều ơn

để trí lòng luôn sáng hơn,

để mai sau qua trần gian,

cuối đường lữ hành gian nan,

chúng con được thấy Chúa Giê-su

Con lòng Mẹ gồm phúc lạ.


ĐK.

Kính chào Mẹ đầy ơn phúc,

Mẹ vô nhiễm nguyên tội,

xin chuyển cầu cho chúng con. (x2)


3.

Mẹ là Vườn niêm phong Chúa chọn,

giữ vẹn sạch trinh trong thánh thiện,

ví như Cung điện hồng ân

để đón Người Con giáng trần.

Mẹ thương đưa tay dìu đưa

giúp người theo đường thanh cao,

sống vui đời yêu mến dâng trao,

mong ngày được về với Mẹ.


ĐK.

Kính chào Mẹ đầy ơn phúc,

Mẹ vô nhiễm nguyên tội,

xin chuyển cầu cho chúng con. (x2)

(xin chuyển cầu cho chúng con luôn sắt son.)

Lạy Mẹ Vô Nhiễm - Phanxicô - Đức Mẹ (1/3)
Lạy Mẹ Vô Nhiễm - Phanxicô - Đức Mẹ (2/3)
Lạy Mẹ Vô Nhiễm - Phanxicô - Đức Mẹ (3/3)