Dâng Và Xin

(These Alone Are Enough)

Lời dịch Việt ngữ: Dâng và Xin - Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Gioan Phaolo II

(https://www.youtube.com/watch?v=njOS9GKwpeg)

Nguyên tác Anh ngữ: These Alone Are Enough - Dan Schutte

Trình bày: St. Louis Jesuits

(https://www.youtube.com/watch?v=8C-SENHUAw8)

Phần: Dâng Lễ 

Dâng Và Xin - Phanxicô

(Ca Đoàn Gioan Phaolo II)

Lời dịch Việt ngữ:

Dâng và Xin - Phanxicô


1.

Nguyện dâng Chúa con tim, nguyện dâng Chúa tâm tư.

Chúa hãy nhận đời con với những ước mơ.

Và cho con yêu thương và cho con ơn Chúa.

Bấy nhiêu thôi Chúa ơi, bấy nhiêu thôi là đủ rồi.


2.

Này nước mắt đau thương, này câu hát say sưa,

Chúa hãy nhận đời con lúc nắng khi mưa.

Và cho con yêu thương và cho con ơn Chúa.

Bấy nhiêu thôi Chúa ơi, bấy nhiêu thôi là đủ rồi.


3.

Từ tay Chúa lo toan, tràn nhịp sống hân hoan.

Chúa hãy nhận đời con Chúa đã thương ban.

Và cho con yêu thương và cho con ơn Chúa.

Bấy nhiêu thôi Chúa ơi, bấy nhiêu thôi là đủ rồi.


4.

Rồi mai đây con đi và tay sẽ buông xuôi,

Chúa hãy nhận hồn con tới bến an vui.

Và cho con yêu thương và cho con ơn Chúa.

Bấy nhiêu thôi Chúa ơi, bấy nhiêu thôi là đủ rồi.These Alone Are Enough - Dan Schutte

(St. Louis Jesuits)

Nguyên tác Anh ngữ:

These Alone Are Enough - Dan Schutte


1.

Take my heart, O Lord, take my hopes and dreams.

Take my mind with all its plans and schemes.

Give me nothing more than your love and grace.

These alone, O God, are enough for me.


2.

Take my thoughts, Oh Lord, and my memory.

Take my tears, my joys, my liberty.

Give me nothing more than your love and grace.

These alone, O God, are enough for me.


3.

I surrender, Lord, all I have and hold.

I return to you your gifts untold.

Give me nothing more than your love and grace.

These alone, O God, are enough for me.


4.

When the darkness falls on my final days,

take the very breath that sang your praise.

Give me nothing more than your love and grace.

These alone, O God, are enough for me.


(Nhạc phổ: https://www.ocp.org/en-us/songs/67963/these-alone-are-enough - Product number: 30128188)

These Alone Are Enough - Dan Schutte (St. Louis Jesuits)

Dâng Và Xin - Phanxicô (Ca Đoàn Gioan Phaolo II)

(song ngữ)