Ngôi Lời Đã Làm Người

(Ga 1:1.10.12.16; Is 9:1; Tv 96:11-12)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Vọng - Giáng Sinh

CBST2

ĐK.

Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta.

Thiên Chúa là tình yêu đến ở với chúng ta.


1.

Đấng ở cùng Thiên Chúa đến cho dân biết về Thiên Chúa,

và đã đem niềm vui cho người mong ngóng ơn cứu độ.


ĐK.

Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta.

Thiên Chúa là tình yêu đến ở với chúng ta.


2.

Bước trong miền u tối, chúng con đã thấy được sự sáng.

Sự sáng đã bừng lên cho người trong bóng đêm tử thần.


ĐK.

Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta.

Thiên Chúa là tình yêu đến ở với chúng ta.


3.

Chúng con tạ ơn Chúa đã giáng sinh mở nguồn sự sống.

Ngài ở trong toàn dân, đem tình yêu thắm tô thế trần.


ĐK.

Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta.

Thiên Chúa là tình yêu đến ở với chúng ta.


4.

Hỡi những người công chính hãy hân hoan chúc tụng danh Chúa.

Sự sáng đã bừng lên, soi niềm vui đến ai ngay lành.


ĐK.

Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta.

Thiên Chúa là tình yêu đến ở với chúng ta.


5.

Khấn xin hồng ân Chúa giúp chúng con đón nhận sự sáng

để chúng con nhận ra nơi sự sung mãn bao ơn lành.


ĐK.

Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta.

Thiên Chúa là tình yêu đến ở với chúng ta.

Ngôi Lời Đã Làm Người - Phanxicô - Mùa Vọng - Giáng Sinh