Chén Cơm Đơm Đầy

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Ca Nguyện

CBST2

1.

Trời làm mưa bay, mưa gọi hạt mầm lên cây.

Được chén cơm đơm đầy, biết tỏ ơn Chúa đây.

Ăn bữa cơm mỗi ngày, biết tỏ ơn Chúa đây.


ĐK.

Xin tạ ơn Chúa hằng ban sức sống vô biên.

Chúa nuôi đoàn chiên bằng suối ơn gội triền miên.


2.

Ruộng đồng muôn nơi, như là ruộng đồng muôn nơi,

được nước sông, mưa trời tưới gội cho thắm tươi,

con sống vui trong đời, biết ở tay Chúa thôi.


ĐK.

Xin tạ ơn Chúa hằng ban sức sống vô biên.

Chúa nuôi đoàn chiên bằng suối ơn gội triền miên.


3.

Thuyền đời xa khơi, trôi dạt biển đời chơi vơi.

Tình Chúa như sao trời, chiếu tỏ đưa đến nơi.

Ơn Chúa ban cho đời muôn thuở không lắng vơi.


ĐK.

Xin tạ ơn Chúa hằng ban sức sống vô biên.

Chúa nuôi đoàn chiên bằng suối ơn gội triền miên.


4.

Tràn đầy cho con, sữa mật ngọt ngào thơm ngon.

Dù tháng năm hao mòn, Chúa ở luôn với con.

Cho tháng năm hao mòn, Chúa ở luôn với con.


ĐK.

Xin tạ ơn Chúa hằng ban sức sống vô biên.

Chúa nuôi đoàn chiên bằng suối ơn gội triền miên.

Chén Cơm Đơm Đầy - Phanxicô - Ca Nguyện