Xin Làm Khí Cụ Bình An

(Lời Nguyện của thánh Phanxicô Assisi)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hiệp Nhất - Bình An

CBST1

Lạy Chúa, Chúa khoan nhân, xin dùng con như là khí cụ bình an.

Để mà con đem tình yêu thương cho những cõi lòng đang hận thù.

Để mà con đem tình thứ tha cho nơi nào có xúc phạm.

Để mà con kết mối tương thân cho nơi nao đắng cay, bất hòa.

Để mà con đem gieo sự thật cho nơi nào có lỗi lầm.

Con đem niềm tin vào nơi nghi ngờ.

Con đem cậy trông vào chốn thất vọng.

Con chiếu ánh sáng vào nơi tối tăm,

Đem an vui cho người khổ sầu.

Lạy Chúa, xin dạy con,

Lạy Chúa, xin dạy con

Biết tìm an ủi người hơn được người đến ủi an,

Biết tìm hiểu người hơn được người tìm hiểu,

Biết yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính những lúc hiến trao đi là khi nhận lãnh về,

Và chính những lúc quên mình đi là khi gặp bản thân,

Vì chính những lúc biết thứ tha là khi được tha thứ.

Chính lúc chết đi rồi là khi vui sống muôn đời,

Chính lúc chết đi rồi là khi vui sống muôn đời.

A-men.

Xin Làm Khí Cụ Bình An (Lời Nguyện của thánh Phanxicô Assisi) - Phanxicô - Ca Nguyện (1/2)
Xin Làm Khí Cụ Bình An (Lời Nguyện của thánh Phanxicô Assisi) - Phanxicô - Ca Nguyện (2/2)