Dâng Lễ

Tuyển tập Thánh ca

CÁT BIỂN SAO TRỜI

Nhạc sĩ Phanxicô

Dâng Lễ - Tuyển tập Thánh ca Cát Biển Sao Trời - Nhạc sĩ Phanxicô

Phần này gồm các tác phẩm: