Không Bao Giờ

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Ca Nguyện

CBST089

1.

Không bao giờ con thấy buồn thương

Trong đôi tay Chúa đầy yêu mến.

Không bao giờ, con sẽ không bao giờ

Mang lo âu khi sống bên tim Người.

ĐK.

Vì Chúa là mùa xuân cho con,

Không mang tiếng khóc nỉ non,

Tràn đầy thương yêu.

Chúa cho con tiếng cười trọn đời,

Say men phúc lộc ơn Người

Với tình cao vời.

2.

Trên con đường đi tới ngày mai

Bao chông gai với ngàn nguy khó,

Không bao giờ, con sẽ không bao giờ

Quên bên con có Chúa chung con đường.


ĐK.

Vì Chúa là mùa xuân cho con,

Không mang tiếng khóc nỉ non,

Tràn đầy thương yêu.

Chúa cho con tiếng cười trọn đời,

Say men phúc lộc ơn Người

Với tình cao vời.

3.

Cho mai này năm tháng dần qua,

Trôi đi xa những ngày yêu dấu,

Không bao giờ, con sẽ không bao giờ

Xa đôi tay Thiên Chúa bao nhân từ.


ĐK.

Vì Chúa là mùa xuân cho con,

Không mang tiếng khóc nỉ non,

Tràn đầy thương yêu.

Chúa cho con tiếng cười trọn đời,

Say men phúc lộc ơn Người

Với tình cao vời.

4.

Không bao giờ, cho đến ngàn sau,

Trên dương gian vắng tình Thiên Chúa.

Không bao giờ, con sẽ không bao giờ

Ngưng câu ca tiếng hát tri ân Người.


ĐK.

Vì Chúa là mùa xuân cho con,

Không mang tiếng khóc nỉ non,

Tràn đầy thương yêu.

Chúa cho con tiếng cười trọn đời,

Say men phúc lộc ơn Người

Với tình cao vời.

Không Bao Giờ - Phanxicô - Ca Nguyện