Thời Gian Trôi Qua

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST1

1.

Ngày nào con sinh ra có mẹ cha, thời gian vẫn trôi qua.

Ngày nào con chơi vơi trong cuộc đời, có tiếng hát êm trôi tuyệt vời, có nước mắt trên môi ngậm ngùi,

Thì thời gian vẫn trôi như đời con vẫn trôi, Chúa ơi.

 

ĐK.

Con mong tìm đường đi vĩnh viễn, chỉ có Chúa đưa về thiên thu.

Con hư vô hẹn chết một ngày, vì có Chúa nên còn tin yêu.

 

2.

Đường dài trên dương gian dẫu nghìn năm, nghìn năm cũng mau tan.

Nhạt màu hương muôn nơi, ôi phận người,

Dẫu mất mát đau thương một đời, dẫu ấm áp, thâu đêm trận cười, là bụi tro, Chúa ơi.

Ai người kiên vững cho muôn đời?


ĐK.

Con mong tìm đường đi vĩnh viễn, chỉ có Chúa đưa về thiên thu.

Con hư vô hẹn chết một ngày, vì có Chúa nên còn tin yêu.

 

3.

Tội tình con trông lên Chúa từ nhân, nguyện ban sức thiên ân.

Dù thời gian phôi phai, cho lòng này biết góp những công lao từng ngày đón lấy phúc mai sau vẹn đầy.

Ngày nào qua thế gian đi về nơi phúc vinh thiên đàng.


ĐK.

Con mong tìm đường đi vĩnh viễn, chỉ có Chúa đưa về thiên thu.

Con hư vô hẹn chết một ngày, vì có Chúa nên còn tin yêu.

Thời Gian Trôi Qua - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh