Con Là Đá

(Mt 16:19-19)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Con là Đá, nền Đá vững bền, Thầy sẽ xây Giáo Hội trung kiên.

Dù hỏa ngục vùng lên nung lửa thiêu đốt cũng không sao thắng nổi được con đâu.

Đây chìa khóa, chìa khóa Nước Trời, Thầy đã trao uy quyền cho con.

Này những gì con buộc hay tháo gỡ, thì trên trời cũng buộc và mở cho.

 

1.

Chúa Giê-su đã xây Hội Thánh muôn phương.

Người đưa dẫn con vào Hội Thánh yêu thương.

Từng ngày gieo bước trong đời, làm đoàn chiên của Người, trên cánh đồng cỏ non, an vui suốt cả đời con.


ĐK.

Con là Đá, nền Đá vững bền, Thầy sẽ xây Giáo Hội trung kiên.

Dù hỏa ngục vùng lên nung lửa thiêu đốt cũng không sao thắng nổi được con đâu.

Đây chìa khóa, chìa khóa Nước Trời, Thầy đã trao uy quyền cho con.

Này những gì con buộc hay tháo gỡ, thì trên trời cũng buộc và mở cho.

 

2.

Chúa Giê-su dẫn đưa Hội Thánh muôn phương cùng đi hết con đường về chốn Quê Hương.

Dù ngàn nguy khó muôn trùng, dù màn đêm hãi hùng, luôn vững một niềm tin trong tay Chúa nguồn bình yên.


ĐK.

Con là Đá, nền Đá vững bền, Thầy sẽ xây Giáo Hội trung kiên.

Dù hỏa ngục vùng lên nung lửa thiêu đốt cũng không sao thắng nổi được con đâu.

Đây chìa khóa, chìa khóa Nước Trời, Thầy đã trao uy quyền cho con.

Này những gì con buộc hay tháo gỡ, thì trên trời cũng buộc và mở cho.

 

3.

Chúa Giê-su sống trong Hội Thánh muôn phương, bàn tay ấm Mẹ Hiền trìu mến yêu thương.

Lòng từ bi biết bao lần Người hằng tha lỗi lầm, âu yếm mời ngàn dân say sưa yến tiệc hồng ân. 

Con Là Đá (Mt 16,19-19) - Phanxicô - Ca Nguyện