Thánh Vinh-Sơn Đỗ Yến

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chư Thánh

CBST1

1.

Chiều nao gió Quê Hương bay mở trang sách thơm ghi tên Cha Vinh-Sơn sáng ngời sông núi.

Trên cánh đồng dạt dào, ngọn lúa đang vươn cao nhờ công lao Cha gieo máu đào.

 

ĐK.

Ngời sáng gương linh mục, đẹp tươi lòng trung kiên, VINH-SƠN ĐỖ YẾN, Thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

2.

Niềm tin thánh Vinh-Sơn muôn thuở như thái dương, hôm nay qua mai sau vẫn rực ánh sáng.

Cho đến ngày bạc đầu, dù biết bao thương đau, lòng trung kiên luôn luôn thắm màu.


ĐK.

Ngời sáng gương linh mục, đẹp tươi lòng trung kiên, VINH-SƠN ĐỖ YẾN, Thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

3.

Nguyện xin Chúa khoan nhân tuôn đổ muôn thánh ân cho con vui noi theo bước người anh dũng.

Luôn mến thờ trọn tình, vì đức tin hy sinh, lòng vui tươi chung xây cõi đời.


ĐK.

Ngời sáng gương linh mục, đẹp tươi lòng trung kiên, VINH-SƠN ĐỖ YẾN, Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Thánh Vinh-Sơn Đỗ Yến - Phanxicô - Chư Thánh