Không Chỉ Nhờ Bánh Cơm

(Mt 4:4; 13:1-23; Tv 18:9; 19:11; 118:103.105; Cn 30:5; Lc 11:28; 24:32; Ga 8:32)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Lời Chúa

CBST2

ĐK.

Người ta sống không chỉ nhờ bánh cơm.

Người ta sống không chỉ nhờ bánh cơm,

nhưng nhờ Lời Chúa ban, nhờ Lời Chúa ban.


1.

Lời Chúa như là hạt tung gieo,

hạt trên đất màu, hạt trên đất nghèo.

Xin cho con biết thực thi Lời Chúa

để hạt mầm sinh sôi lên gấp trăm.


ĐK.

Người ta sống không chỉ nhờ bánh cơm.

Người ta sống không chỉ nhờ bánh cơm,

nhưng nhờ Lời Chúa ban, nhờ Lời Chúa ban.


2.

Lời Chúa như là mật thơm ngon,

là men ướp nồng, làm vui cõi lòng.

Xin cho con biết tìm trong Lời Chúa

vị ngọt ngào, hương thanh cao thánh thiêng.


ĐK.

Người ta sống không chỉ nhờ bánh cơm.

Người ta sống không chỉ nhờ bánh cơm,

nhưng nhờ Lời Chúa ban, nhờ Lời Chúa ban.


3.

Lời Chúa như ngọn đèn trong đêm,

đèn luôn sáng ngời, đèn soi bước người.

Xin cho con biết tìm theo Lời Chúa

để sự thật cho tâm con thảnh thơi.


ĐK.

Người ta sống không chỉ nhờ bánh cơm.

Người ta sống không chỉ nhờ bánh cơm,

nhưng nhờ Lời Chúa ban, nhờ Lời Chúa ban.


4.

Lời Chúa như thành trì uy nghi,

người nương bóng Lời, Lời che chở người.

Xin cho con biết cậy tin Lời Chúa

để trọn đời luôn an vui, vững tâm.


ĐK.

Người ta sống không chỉ nhờ bánh cơm.

Người ta sống không chỉ nhờ bánh cơm,

nhưng nhờ Lời Chúa ban, nhờ Lời Chúa ban.


5.

Lời Chúa như lửa hồng linh thiêng,

lửa trong trí lòng bừng lên ấm nồng.

Xin cho con khi được nghe Lời Chúa,

lửa nhiệt thành nung tin yêu cháy lên.


ĐK.

Người ta sống không chỉ nhờ bánh cơm.

Người ta sống không chỉ nhờ bánh cơm,

nhưng nhờ Lời Chúa ban, nhờ Lời Chúa ban.


6.

Lời Chúa luôn gọi mời muôn nơi,

người nhận lãnh Lời hãy vui sống Lời.

Xin cho con biết làm theo Lời Chúa,

mọi việc làm mong vinh danh Chúa thôi.


ĐK.

Người ta sống không chỉ nhờ bánh cơm.

Người ta sống không chỉ nhờ bánh cơm,

nhưng nhờ Lời Chúa ban, nhờ Lời Chúa ban.


7.

Lời Chúa luôn là nguồn sinh sôi,

Lời vui tác thành, Lời thương chữa lành.

Dân muôn nơi có Lời ban sự sống

cùng một lòng trông mong ơn cứu độ.


ĐK.

Người ta sống không chỉ nhờ bánh cơm.

Người ta sống không chỉ nhờ bánh cơm,

nhưng nhờ Lời Chúa ban, nhờ Lời Chúa ban.

Không Chỉ Nhờ Bánh Cơm - Phanxicô - Lời Chúa (1/2)
Không Chỉ Nhờ Bánh Cơm - Phanxicô - Lời Chúa (2/2)