Ánh Sáng Và Chân Lý Chúa

(Tv 43)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Nhập Lễ

CBST2

ĐK.

Nguyện xin Chúa soi bước con đi bằng ánh sáng và chân lý Ngài.

Xin dẫn con về nơi núi thánh, tới thánh điện, tòa Chúa uy quyền.


1.

Con sẽ tới bàn thờ Chúa, Chúa là nguồn vui của con.

Con xin nâng cung đàn chúc tụng: Chúa chính là Thiên Chúa của con.


ĐK.

Nguyện xin Chúa soi bước con đi bằng ánh sáng và chân lý Ngài.

Xin dẫn con về nơi núi thánh, tới thánh điện, tòa Chúa uy quyền.


2.

Hồn tôi hỡi, sầu làm chi, vững lòng cậy trông Chúa đi.

Tôi hân hoan dâng lời hát mừng: Chúa chính là Đấng cứu độ tôi.


ĐK.

Nguyện xin Chúa soi bước con đi bằng ánh sáng và chân lý Ngài.

Xin dẫn con về nơi núi thánh, tới thánh điện, tòa Chúa uy quyền.


3.

Sao Chúa nỡ ruồng bỏ con, để địch thù uy hiếp luôn?

Xin cho con thoát kẻ gian tà, cứu con khỏi quân dữ hại con.


ĐK.

Nguyện xin Chúa soi bước con đi bằng ánh sáng và chân lý Ngài.

Xin dẫn con về nơi núi thánh, tới thánh điện, tòa Chúa uy quyền.

Ánh Sáng Và Chân Lý Chúa - Phanxicô - Nhập Lễ