Đức Mẹ Thăm Viếng

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

ĐK.

Mẹ Thiên Chúa đến thăm ngôi nhà.

Nhà được ấm lên ơn nhiệm lạ.

Mẹ hát kinh cảm tạ, ngợi khen Chúa toàn năng.


1.

Chúa toàn năng đã làm

bao nhiêu điều cao trọng nơi Mẹ.

Chúa từ bi đã chạnh thương,

qua bao đời vẫn trọn tình thương.


ĐK.

Mẹ Thiên Chúa đến thăm ngôi nhà.

Nhà được ấm lên ơn nhiệm lạ.

Mẹ hát kinh cảm tạ, ngợi khen Chúa toàn năng.


2.

Chúa cùng đi với Mẹ,

loan Tin Mừng để người reo mừng.

Chúa hằng thăm viếng toàn dân,

đã đến và ở cùng phàm nhân.


ĐK.

Mẹ Thiên Chúa đến thăm ngôi nhà.

Nhà được ấm lên ơn nhiệm lạ.

Mẹ hát kinh cảm tạ, ngợi khen Chúa toàn năng.


3.

Mái nhà vui đón Mẹ,

vui đón niềm ân cần nơi Mẹ.

Nghĩa tình bác ái cảm thương

như bông hồng mãi tỏa ngàn hương.


ĐK.

Mẹ Thiên Chúa đến thăm ngôi nhà.

Nhà được ấm lên ơn nhiệm lạ.

Mẹ hát kinh cảm tạ, ngợi khen Chúa toàn năng.


4.

Thế trần mong có Mẹ,

mong có Mẹ trong mọi mái nhà,

mong Mẹ đưa bước ngàn phương,

thăm viếng và chia sẻ tình thương.


ĐK.

Mẹ Thiên Chúa đến thăm ngôi nhà.

Nhà được ấm lên ơn nhiệm lạ.

Mẹ hát kinh cảm tạ, ngợi khen Chúa toàn năng.

Đức Mẹ Thăm Viếng - Phanxicô - Đức Mẹ