Người Ta Hoa Đất

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường

CBST2

ĐK.

Người ta là hoa của đất, hoa tay Chúa trồng.

Hoa chờ tay Chúa đưa lên, lên vườn thiên cung.


1.

Xin tạ ơn Chúa chẳng để con không đời đời,

mà tác sinh con làm người,

và cho con làm con Chúa,

đặt đời con trong lòng của Chúa.


ĐK.

Người ta là hoa của đất, hoa tay Chúa trồng.

Hoa chờ tay Chúa đưa lên, lên vườn thiên cung.


2.

Do quyền năng Chúa, loài người nên hoa của đời,

ở giữa thiên nhiên tuyệt vời,

màu hoa ca ngợi danh Chúa

và truyền rao công cuộc của Chúa.


ĐK.

Người ta là hoa của đất, hoa tay Chúa trồng.

Hoa chờ tay Chúa đưa lên, lên vườn thiên cung.


3.

Con tìm nên thánh, tìm và đi theo đường lành,

lòng hướng lên quê trọn lành,

vì tay Chúa nguồn linh thánh

tạo dựng con theo hình ảnh Chúa.


ĐK.

Người ta là hoa của đất, hoa tay Chúa trồng.

Hoa chờ tay Chúa đưa lên, lên vườn thiên cung.


4.

Con hằng ghi nhớ từ bụi tro con thành người,

được Chúa nâng niu trọn đời

để con luôn cảm tạ Chúa

và cậy trông tin tưởng ở Chúa.


ĐK.

Người ta là hoa của đất, hoa tay Chúa trồng.

Hoa chờ tay Chúa đưa lên, lên vườn thiên cung.

Người Ta Hoa Đất - Phanxicô - Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường