Dâng Lễ Tôn Thờ

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Đoàn con đến đây bên lòng Chúa, dâng lời tạ ơn, lễ tôn thờ.


ĐK.

Lễ tôn thờ kính tin, lễ nguyện xin phúc lành.


2.

Rượu ngon bánh thơm, hương lòng mến, xin được trở nên lễ tôn thờ.


ĐK.

Lễ tôn thờ kính tin, lễ nguyện xin phúc lành.


3.

Đoàn chiên kết liên trong một Chúa, xin hiệp lòng dâng lễ tôn thờ.


ĐK.

Lễ tôn thờ kính tin, lễ nguyện xin phúc lành.


4.

Đoàn dân Chúa thương trông cậy Chúa, xin trọn đời dâng lễ tôn thờ.


ĐK.

Lễ tôn thờ kính tin, lễ nguyện xin phúc lành.

Dâng Lễ Tôn Thờ - Phanxicô - Dâng Lễ