Xin Dâng

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Này tấm bánh, đây ly rượu, và bao tiếng hát bay muôn chiều.

 

ĐK.

Xin dâng, nguyện xin Cha thương rộng ban muôn ơn.

 

2.

Ngày xao xuyến, đêm an bình, thời gian trôi mãi như vô tình.


ĐK.

Xin dâng, nguyện xin Cha thương rộng ban muôn ơn.

 

3.

Niềm vui sướng, cơn đau buồn, ngày mưa tháng nắng đi qua hồn.


ĐK.

Xin dâng, nguyện xin Cha thương rộng ban muôn ơn.

 

4.

Tình yêu mến bao ơ hờ, niềm tin nơi Chúa đang phai mờ. 


ĐK.

Xin dâng, nguyện xin Cha thương rộng ban muôn ơn.

Xin Dâng - Phanxicô - Dâng Lễ