Tiến Dâng Lễ Vật

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

ĐK.

Tiến dâng lên lễ vật mới, cùng tiến dâng lên kinh tạ ơn.


1.

Dâng lên Chúa rượu bánh thơm ngon từ nương đồng.

Nhờ ơn Chúa nhành lúa cây nho mãi trổ bông.


ĐK.

Tiến dâng lên lễ vật mới, cùng tiến dâng lên kinh tạ ơn.


2.

Dâng lên Chúa ngày tháng lao công của con người.

Tạ ơn Chúa gội tưới muôn nơi mãi đẹp tươi.


ĐK.

Tiến dâng lên lễ vật mới, cùng tiến dâng lên kinh tạ ơn.


3.

Ngợi khen phúc lộc Chúa vinh quang ngập đất trời.

Cảm tạ nghĩa tình Chúa yêu thương thấm ngàn nơi.


ĐK.

Tiến dâng lên lễ vật mới, cùng tiến dâng lên kinh tạ ơn.

Tiến Dâng Lễ Vật - Phanxicô - Dâng Lễ