Chúa Là Mùa Xuân

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Chúa Ba Ngôi

(https://www.youtube.com/watch?v=1l9kQ2rdq0w)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Xuân

CBST1

1.

Chúa là mùa xuân cho hoa nở trên đời, cho hoa tươi nở cho người.

(Cho hoa nở tươi ngàn nơi.)

(Solo Nam):

Chúa cho trời ngút mây, xuân về thì mây xanh trắng.

(Duo Nữ):

Chúa cho trời mây ươm nắng, mùa xuân đến thì nắng rực hồng.

(Chung):

Đồng xanh cây lúa mềm, Chúa gội tình xuân, bông lúa vàng.


Xin chào mùa xuân, xin chào hồng ân,

Con xin chào hoa thắm màu, tia nắng đầu mùa.

Và chào muôn phúc tay Trời đã đổ xuống đời,

Đã đổ xuống đời mưa, những mưa tình thương.

 

2.

Chúa là thời gian, tay ôm trọn tháng ngày, trong tay ôm trọn tháng ngày.

(Trong tay Ngài có ngày mai.)

(Solo Nam):

Chúng con từng phút giây nương nhờ bàn tay Thiên Chúa.

(Duo Nữ):

Ví như đồng xanh ươm lúa, chẳng có Chúa thì úa vội vàng.

(Chung):

Mùa xuân không có Ngài, muôn ngàn rừng mai u tối hoài.


Con đường ngày mai, con đường trần ai,

Ai thắm màu, ai héo sầu, ai biết mà ngờ.

Tựa nhờ tay Chúa, con người khấn nguyện tháng ngày,

Khấn nguyện tháng ngày, xin phúc ân bình an.

 

3.

Chúa là tình yêu như hoa tỏa hương nồng, như hoa xuân tỏa hương nồng.

(Như hoa hồng thắm tỏa hương.)

(Solo Nam):

Có khi lòng chúng con như là rừng hoang khô lá.

(Duo Nữ):

Có khi lòng con như đá, Ngài thương quá mà hóa bạc tình.

(Chung):

Hồng ân xin Chúa gội cho lòng thành xuân luôn thắm tình.


Xin một tình yêu cho lòng tìm theo

Muôn con đường gieo những mùa xuân đến cuộc đời.

Lòng người gian dối, ơn Trời sẽ đổi sáng ngời,

Thắm đẹp trong đời như lá hoa mùa xuân.

Chúa Là Mùa Xuân - Phanxicô - Xuân (1/4)
Chúa Là Mùa Xuân - Phanxicô - Xuân (2/4)
Chúa Là Mùa Xuân - Phanxicô - Xuân (3/4)
Chúa Là Mùa Xuân - Phanxicô - Xuân (4/4)