Mẹ Maria, Người Đã Tin

(Lc 1:45)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

ĐK.

Lạy Mẹ Ma-ri-a,

phúc cho Mẹ là người đã tin,

tin rằng lời Chúa hứa sẽ nên trọn.


1.

Niềm tin cậy trông trên cánh đồng Bê-lem gian nan.

Niềm tin cảm tạ trong tiệc cưới Ca-na hân hoan.

Niềm tin khiêm cung, xin vâng theo ý Cha lành toàn năng.

Niềm tin dâng trao, hiệp thông với Chúa hiến thân cứu độ.


ĐK.

Lạy Mẹ Ma-ri-a,

phúc cho Mẹ là người đã tin,

tin rằng lời Chúa hứa sẽ nên trọn.


2.

Mẹ thương đoàn con trên biển đời nhìn lên Sao Mai.

Mẹ thương giữ gìn cho lòng mến tin không phôi phai.

Trần gian muôn phương, trong mưa hay giữa đêm trường mù sương,

Mẹ luôn yêu thương, là gương nhân đức chiếu soi lối đường.


ĐK.

Lạy Mẹ Ma-ri-a,

phúc cho Mẹ là người đã tin,

tin rằng lời Chúa hứa sẽ nên trọn.


3.

Được Chúa tặng ban muôn phúc lành đầy dư khôn vơi,

Mẹ luôn suy niệm, dâng lời hát tri ân không ngơi.

Đoàn con trông lên, noi gương nhân đức nơi Mẹ đẹp tươi,

để luôn vươn cao và được nên thánh với Mẹ giữa đời.


ĐK.

Lạy Mẹ Ma-ri-a,

phúc cho Mẹ là người đã tin,

tin rằng lời Chúa hứa sẽ nên trọn.

Mẹ Maria, Người Đã Tin - Phanxicô - Đức Mẹ (1/2)
Mẹ Maria, Người Đã Tin - Phanxicô - Đức Mẹ (2/2)