Chúa Đi Trong Đêm Giáng Sinh

Tác giả: Phanxicô

Phần: Thơ

Chúa Đi Trong Đêm Giáng Sinh


Mỏi tìm quán trọ đêm đông

Thương ai hoá đá bên sông đợi đò

Cây đa bến cũ xa mờ

Hồn hoang phiêu dạt đôi bờ tử sinh.


Đêm yên lặng, đêm thanh bình

Ngày mai máu đổ sân đình như không

Gót son sớm biết bụi hồng 

Thương người lạc chợ trôi sông đoạ đày.


Rồi mai góc biển, chân mây

Nỗi đêm bãi rộng, nỗi ngày lũng sâu

Lang thang không chốn tựa đầu

Thương người gót lạnh qua cầu lẻ loi.


Bêlem, tiếng hát thơm môi

Gởi lời ước hẹn lên đồi Canvê

Thương người đắm tội, xa quê

Máu hồng mở lối cũ về nhà xưa.


Một vành nôi ấm đong đưa

Là vòng tay Mẹ ôm vừa phận Con

Hỡi ai, gối mỏi chân mòn 

Về bên máng cỏ những còn Mẹ mong.


Pxc