Hiệp Dâng 2

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Hiệp dâng bánh thơm rượu ngon, hương hoa Chúa cho đoàn con.


ĐK.

Tạ ơn Chúa thương gian trần, tặng ban biết bao hồng ân.


2.

Nguyện dâng trước ngai quyền linh bao câu hát, muôn lời kinh.


ĐK.

Tạ ơn Chúa thương gian trần, tặng ban biết bao hồng ân.


3.

Nguyện dâng tháng năm trần gian, xin tay Chúa đưa bình an.


ĐK.

Tạ ơn Chúa thương gian trần, tặng ban biết bao hồng ân.


4.

Nguyện xin Chúa cho ngàn dân luôn liên kết trên tình thân.


ĐK.

Tạ ơn Chúa thương gian trần, tặng ban biết bao hồng ân.


5.

Đoàn con vững tâm tựa nương trong tay Chúa, trong tình thương.


ĐK.

Tạ ơn Chúa thương gian trần, tặng ban biết bao hồng ân.

Hiệp Dâng 2 - Phanxicô - Dâng Lễ