Tình Dâng Mẹ

Tác giả: Phanxicô & ĐT

Trình bày: Ca Đoàn Ngôi Ba

(https://www.youtube.com/watch?v=RObJbRXILzU)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

1.

Quỳ nơi đây kính tiến lên ngai Mẹ câu hát này như là hoa ngát hương.

Mẹ hiền ơi, dìu những bước yêu thương, đưa ân tình nhẹ vút đến ngàn phương.

Đời từ nay kết ước xây tương lai, chung ước vọng lên đường trong nắng mai.

Hành trình xa, gian khó sẽ băng qua, trong tay Mẹ đôi lứa hòa tiếng ca.

 

ĐK.

Xin yêu thương đẹp mãi đến mai sau.

Đôi uyên ương từ nay sống cho nhau.

Trong ơn thiêng tình thắm thiết, trung trinh.

Tay đan tay cùng bước trong an bình.

 

2.

Một tình yêu nối kết hai con tim. Mong suốt đời đôi lòng chung mến tin.

Đường trần gian cùng bước sánh vai nhau, chung tâm hồn vọng hướng cõi trời cao.

Mẹ gần bên sáng láng như trăng sao, soi giữa trời cho người vui bước theo.

Thuyền nhẹ trôi tung gió lướt ra khơi, xin ơn Mẹ đưa tới bờ sáng tươi.


ĐK.

Xin yêu thương đẹp mãi đến mai sau.

Đôi uyên ương từ nay sống cho nhau.

Trong ơn thiêng tình thắm thiết, trung trinh.

Tay đan tay cùng bước trong an bình.

Tình Dâng Mẹ - Phanxicô & ĐT - Hôn Lễ - Hôn Phối