Một Chút Ơn Của Trời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

1.

Một chút ơn của Trời đủ làm đời con đầy dư như mặt trời soi chút nắng đủ ấm địa cầu.

 

ĐK.

Xin cám ơn Trời cho đời được đẹp tươi.

Xin hát muôn lời tháng năm tạ ơn Người.

 

2.

Một chút mây của Trời đủ làm thành mưa ngàn nơi.

Xin Trời mưa xuống, lấy nước con uống trọn đời.


ĐK.

Xin cám ơn Trời cho đời được đẹp tươi.

Xin hát muôn lời tháng năm tạ ơn Người.

 

3.

Một chút hương của Trời gọi ngàn rừng hoa vào xuân, dư đầy hồng ân mới thấy Trời xuống thật gần.


ĐK.

Xin cám ơn Trời cho đời được đẹp tươi.

Xin hát muôn lời tháng năm tạ ơn Người.

 

4.

Lời gió reo lưng đồi, giọng buồn dòng sông đầy vơi, nói vào lòng con tiếng nói đằm thắm từ Trời.


ĐK.

Xin cám ơn Trời cho đời được đẹp tươi.

Xin hát muôn lời tháng năm tạ ơn Người.

 

5.

Cả thế gian tuyệt vời chỉ bằng giọt sương nhẹ rơi.

Nương tựa vào Chúa mới có hạnh phúc đời đời.


ĐK.

Xin cám ơn Trời cho đời được đẹp tươi.

Xin hát muôn lời tháng năm tạ ơn Người.

Một Chút Ơn Của Trời - Phanxicô - Ca Nguyện