Một Chút Ơn Của Trời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Ca Nguyện

CBST097

1.

Một chút ơn của Trời đủ làm đời con đầy dư như mặt trời soi chút nắng đủ ấm địa cầu.

ĐK.

Xin cám ơn Trời

(_ _ _ Xin cám ơn Trời)

Cho đời được đẹp tươi

(_ _ _ Cho đời được đẹp tươi)

Xin hát muôn _ lời

(_ _ _ Xin hát muôn lời)

Tháng năm _ tạ ơn Người

(_ _ Tạ _ ơn Người)

2.

Một chút mây của Trời đủ làm thành mưa ngàn nơi.

Xin Trời mưa xuống, lấy nước con uống trọn đời.


ĐK.

Xin cám ơn Trời

(_ _ _ Xin cám ơn Trời)

Cho đời được đẹp tươi

(_ _ _ Cho đời được đẹp tươi)

Xin hát muôn _ lời

(_ _ _ Xin hát muôn lời)

Tháng năm _ tạ ơn Người

(_ _ Tạ _ ơn Người)

3.

Một chút hương của Trời gọi ngàn rừng hoa vào xuân, dư đầy hồng ân mới thấy Trời xuống thật gần.


ĐK.

Xin cám ơn Trời

(_ _ _ Xin cám ơn Trời)

Cho đời được đẹp tươi

(_ _ _ Cho đời được đẹp tươi)

Xin hát muôn _ lời

(_ _ _ Xin hát muôn lời)

Tháng năm _ tạ ơn Người

(_ _ Tạ _ ơn Người)

4.

Lời gió reo lưng đồi, giọng buồn dòng sông đầy vơi, nói vào lòng con tiếng nói đằm thắm từ Trời.


ĐK.

Xin cám ơn Trời

(_ _ _ Xin cám ơn Trời)

Cho đời được đẹp tươi

(_ _ _ Cho đời được đẹp tươi)

Xin hát muôn _ lời

(_ _ _ Xin hát muôn lời)

Tháng năm _ tạ ơn Người

(_ _ Tạ _ ơn Người)

5.

Cả thế gian tuyệt vời chỉ bằng giọt sương nhẹ rơi.

Nương tựa vào Chúa mới có hạnh phúc đời đời.


ĐK.

Xin cám ơn Trời

(_ _ _ Xin cám ơn Trời)

Cho đời được đẹp tươi

(_ _ _ Cho đời được đẹp tươi)

Xin hát muôn _ lời

(_ _ _ Xin hát muôn lời)

Tháng năm _ tạ ơn Người

(_ _ Tạ _ ơn Người)

Một Chút Ơn Của Trời - Phanxicô - Ca Nguyện