Dâng Đôi Vầng Tim

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hôn Lễ

CBST2

1.

Ngày tình yêu kết nụ, nở tươi đóa hồng là duyên thắm nồng.


ĐK.

Dâng Chúa đôi vầng tim với niềm tin, mãi nguyện xin.


2.

Ngày tình xuân mở hội, nguyện dâng trót đời tạ ơn Chúa Trời.


ĐK.

Dâng Chúa đôi vầng tim với niềm tin, mãi nguyện xin.


3.

Ngày người vui với người, cùng nhau kết lời thủy chung suốt đời.


ĐK.

Dâng Chúa đôi vầng tim với niềm tin, mãi nguyện xin.


4.

Cùng cầm tay ước hẹn: đồng tâm thắm hòa dựng xây mái nhà.


ĐK.

Dâng Chúa đôi vầng tim với niềm tin, mãi nguyện xin.


5.

Nhờ hồng ân thấm gội, đường xa lối gần đẹp duyên sắt cầm.


ĐK.

Dâng Chúa đôi vầng tim với niềm tin, mãi nguyện xin.

Dâng Đôi Vầng TimDâng Đời - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối