Đất Khô Đợi Chờ

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Mùa Vọng - Giáng Sinh

CBST142

1.

Như đất khô đợi chờ, đợi chờ làn mưa, này qua bao tháng năm đợi chờ, con chờ đợi Chúa.

Này đây những cõi lòng

(_ _ _ _ _ Những cõi lòng)

Như giá băng mùa đông

(_ _ _ _ _ Giá băng mùa đông)

Trong đau thương héo úa

(_ _ _ _ _ Giữa bao đau buồn)

Dâng Chúa niềm ước mong

(_ _ Tìm ước vọng. Đoàn con xin)

Xin cho mưa xuống đời

(_ _ _ _ Xin cho mưa xuống đời)

Xin cho rơi làn sương

(_ _ _ _ Xin cho rơi làn sương)

Đây bao tâm hồn

(_ _ _ Đây bao tâm hồn)

Chờ mong Chúa _ tình thương

(_ _ _ Mong Chúa thương)

ĐK.

Nguyện Chúa hãy đến cứu giúp trần gian đang mong chờ.

Tình yêu thương xoa dịu ngàn đau thương cho đời.

Nguyện Chúa thắp ánh sáng mới vào đêm đen nhân loại.

Mờ phai đi cho đời ngàn muôn lỗi lầm xưa (/bóng tối năm xưa).

2.

Như bóng đêm đợi chờ, đợi chờ hừng đông, này tim con khát khao từng giờ, luôn chờ đợi Chúa.

Lầm than giữa thế gian

(_ _ _ _ _ Giữa thế gian)

Đâu biết ai ủi an

(_ _ _ _ _ Biết ai ủi an)

Tin yêu lên tiếng hát

(_ _ _ _ _ Hát lên êm đềm)

Dâng Chúa lời khấn van

(_ _ Lời khấn tràn. Đoàn con đây)

Đây dương gian bao người

(_ _ _ _ Đây dương gian bao người)

Chưa vơi đi thở than

(_ _ _ _ Chưa vơi đi thở than)

Ơn thiêng cứu đời

(_ _ _ Ơn thiêng cứu đời)

Nguyện xin Chúa _ rộng ban

(_ _ _ Xin dâng tràn)


ĐK.

Nguyện Chúa hãy đến cứu giúp trần gian đang mong chờ.

Tình yêu thương xoa dịu ngàn đau thương cho đời.

Nguyện Chúa thắp ánh sáng mới vào đêm đen nhân loại.

Mờ phai đi cho đời ngàn muôn lỗi lầm xưa (/bóng tối năm xưa).

3.

Bao tháng năm đợi chờ, đợi chờ tình yêu, đời hoang vu tối tăm mịt mùng luôn chờ đợi Chúa.

Tình yêu Chúa thắm màu

(_ _ _ _ _ Chúa thắm màu)

Đưa bước ai khổ đau

(_ _ _ _ _ Biết ai khổ đau)

Tim con chưa có Chúa

(_ _ _ _ _ Trái tim mong chờ)

Luôn kiếm tìm khát khao

(_ _ Lệ mắt trào. Đoàn con xin)

Xin cho đêm cõi đời

(_ _ _ _ Xin cho đêm cõi đời)

Tươi lên muôn vì sao

(_ _ _ _ Tươi lên muôn vì sao)

Đây bao con người

(_ _ _ Đây bao con người)

Nhìn lên cõi _ trời cao

(_ _ _ Đang kêu cầu)


ĐK.

Nguyện Chúa hãy đến cứu giúp trần gian đang mong chờ.

Tình yêu thương xoa dịu ngàn đau thương cho đời.

Nguyện Chúa thắp ánh sáng mới vào đêm đen nhân loại.

Mờ phai đi cho đời ngàn muôn lỗi lầm xưa (/bóng tối năm xưa).

Đất Khô Đợi Chờ - Phanxicô - Mùa Vọng - Giáng Sinh (1/2)
Đất Khô Đợi Chờ - Phanxicô - Mùa Vọng - Giáng Sinh (2/2)